Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbuotojai pasmerkė šimtus veršiukų lėtai mirčiai iš troškulio kepinančiame karštyje.

Jie ne tik pažeidė įstatymus tai padarydami. Jie pažeidė veterinaro priesaiką. Šie žmonės turi atsakyti už savo veiksmus.

Pamatykite video

Peticija Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Šią peticiją pasirašė 0 žmonės. Reikia dar 500 parašų tam, kad pasiektume 500.

0%

Šią peticiją sukūrė Tušti narvai. Mes gerbiame Jūsų privatumą bei užtikriname, kad aukščiau nurodyta informacija bus naudojama tik su peticija susijusiais tikslais ir nebus teikiama tretiesiems asmenims.

Lietuva kasmet eksportuoja tūkstančius gyvūnų. Kiek dar gyvūnų kelionėje patiria tokias sąlygas, kaip užfiksuota šiame tyrime? Kiek tokių pačių kelionių patvirtino VMVT? Negalime leisti, kad už mokesčių mokėtojų pinigus dirbantys veterinarai pažeidinėtų įstatymus ir neatliktų savo funkcijos.

Pasirašykite peticiją, reikalaujančią apsaugoti gyvūnus nuo nekompetentingų veterinarų.

Šis organizacijų Animal Welfare Foundation ir Israel Against Live Shipments atliktas tyrimas atskleidžia, kaip pažeidinėjami įstatymai vežant gyvūnus. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba turėjo užtikrinti veršelių gerovę, tačiau leido žiauriomis sąlygomis vežti gyvūnus nuo Lietuvos iki Izraelio.

Jeigu Lenkijos policija nebūtų sustabdžiusi vilkikų ir liepusi gyvūnus iškrauti 24 valandų poilsiui, didžioji dalis jų būtų neišgyvenę kelionės.

Vežami karštyje be vandens

Temperatūra vilkike siekė 37°C, tačiau veršeliai neturėjo vandens. Užfiksuota, kaip gyvūnai geria vieni kitų šlapimą.

Išsekę gyvūnai guli savo išmatose

Priekabose nebuvo pakankamai kraiko, sugeriančio gyvūnų išmatas, tad jų sluoksnis susikaupė ant grindų ir pačių gyvūnų. Susidaręs slidus išmatų ir šiaudų paviršius trukdė gyvūnams tvirtai atsistoti.

Gyvūnai pergrūsti

Veršelių tiek daug, kad jie negali pajudėti. Nukritusius ant grindų mindžioja kiti. Vilkikų lubos per žemos, tad gyvūnai negali normaliai atsistoti.

Iškraunami gyvūnai nepaeina

Dėl vietos trūkumo, dehidratacijos, alkio ir perkaitimo veršiukai nepajėgė atsistoti, todėl buvo daužomi ir velkami už kojų bei keliami už ausų. Kai kurie gyvūnai neišgyveno 14 val. kelionės.

Toks gyvūnų transportavimas neturėjo būti patvirtintas

Tačiau Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba pasmerkė veršiukus kančiai. Jeigu Lenkijos policija nebūtų sustabdžiusi šių vilkikų, dar daugiau jų būtų mirę. Veterinarai, patvirtinę šią kelionę, pažeidė teisės aktus ir pasmerkė gyvūnus lėtai numirti nuo troškulio ir karščio. Tik laimingo atsitiktinumo dėka gyvūnams buvo leista atsigauti prieš tęsiant kelionę. Kiek dar tokių kelionių patvirtinama? Kodėl Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba neužtikrina, jog būtų laikomasi įstatymų gyvūnus pervežant?

Peticija Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

Raginame nedelsiant pradėti tyrimą dėl neteisėtai išduoto leidimo vežti gyvūnus. Lietuva privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi gyvūnų gerovės reikalavimų juos transportuojant.

2019 metų liepos 24 dieną užfiksuoti du vilkikai iš Šiaulių vežantys veršiukus į Izraelį. Lenkijos policija, sustabdžiusi vilkikus, rado daugybę ES reglamento (EB) Nr. 1/2005 pažeidimų. Toks gyvūnų transportavimas niekada neturėjo būti patvirtintas atsakingų institucijų.

Lenkijos veterinarų, tikrinusių vilkikus, pateiktose išvadose užfiksuoti šie nusižengimai:
- Transporto priemonės sukelti sužalojimai;
- Nepakanka vietos tam, kad atsistoję gyvūnai galėtų judėti natūraliai, priekaba ventiliuotųsi;
- Transporto priemonėje nepakanka vietos visiems gyvūnams pašerti;
- Gyvūnai netinkami transportacijai;
- Paviršiaus plotas per mažas, atsižvelgiant į gyvūnų kiekį;
- Nepakankamas priekabos vėdinimas, atsižvelgiant į transportuojamų gyvūnų kiekį kategoriją bei į oro sąlygas;
- Nepakankamas kiekis kraiko, kuris užtikrintų komfortą bei tinkamą ekskrementų sugėrimą;
- Transporto priemonėje nėra pakankamai pašaro;
- Gyvūnai nepagirdyti ir nepašerti, atsižvelgiant į transportuojamų gyvūnų poreikius, kategoriją ir amžių.

Raginame Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą imtis tyrimo ir išsiaiškinti, kodėl buvo patvirtintas transportas, negalėjęs būti patvirtintas pagal teisės aktus. Asmenys, pasmerkę gyvūnus kančiai ir žūčiai, turi būti patraukti atsakomybėn. Taip pat raginame imtis priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų.

Pasidalinkite peticija

Paskatinę kitus pasirašyti šią peticiją, Jūs galite padidinkti jos įtaką!

Paremkite kovą dėl gyvūnų

Prisidėkite prie mūsų veiklos paaukodami.

Pasirinkite aukojamą sumą